FALUNS REPRESENTATION I DALATRAFIK

I tidningen ondgör sig Jonas Lennertsson (s) över att Falun som största delägarkommun inte har någon representant i DalaTrafiks styrelse. Han är tillsammans med Jonny Gahnshag (s) högsta ansvarig för kollektivtrafiken i Falun och borde vara bättre insatt.

DalaTrafik ägs inte längre av kommunerna och landstinget utan av Region Dalarna. Där har Falun en representant, Jonny Gahnshag (s). Region Dalarna har en särskild beredning för att hantera kollektivtrafikfrågorna, och där är Gahnshag dessutom ordförande. Det är Region Dalarna som är ansvariga för beställningen och upphandlingen av kollektivtrafiken. Där har Falun alltså en representant med mycket stort ansvar och inflytande.

DalaTrafiks uppgift är att (om möjligt) verkställa Region Dalarnas beslut. DalaTrafiks styrelse består inte av representanter för de olika kommunerna utan för partierna. Ordförande är en socialdemokrat bosatt i Falun, Inga-Britt Kronnäs. Själv representerar jag moderaterna i styrelsen.

Landstinget är en viktig aktör i Region Dalarna och inom Kollektivtrafiken. Efter min interpellation till Gahnshag med frågor om varför inget görs har nu landstingsstyrelsens ordförande valt att kalla till ett flertal möten med landstingets ledamöter i Region Dalarna. Jag är en av dem. Ordförande är Inga-Lill Persson, socialdemokrat bosatt i Falun.

I den socialdemokratiska Arbetarkommunen i Falun hittar man alltså Faluns representant i det beslutande organet Region Dalarnas direktion, Jonny Gahnshag, ordföranden i beredningen för kollektivtrafik och infrastruktur, Jonny Gahnshag, ordföranden i landstingstyrelsen, Inga-Lill Persson, och ordföranden i DalaTrafiks styrelse, Inga-Britt Kronnäs. Jonas Lennertsson (s) borde inte behöva beklaga sig över att Falun inte riktigt kommer med i diskussionen. Det är nog inte bristande representation som är problemet, snarare bristande representanter.

Lämna ett svar