FALUN BEHÖVER ETT LEVANDE CENTRUM

Alla säger sig vilja ha en god miljö och ett levande centrum. Ändå jobbar Faluns rödgröna i motsatt riktning. Senast i helgens Annonsblad sägs att målet är att dämpa trafiken genom centrum och förmå folk att köra runt staden. Vad skulle detta få för konsekvenser om vi låter dem hållas?
Korsnäsvägen genom centrum är det enda ”skyltfönstret”, den enda plats där man kan se att det finns affärer och restauranger osv. Den enda plats där man lockas att uträtta sina ärenden i Falun istället för någon annanstans. Att strypa trafiken genom centrum är att strypa centrum. Vi borde göra tvärtom, jobba för att få in så många människor som möjligt i staden för att få kundunderlag för den service och det utbud vi alla vill ha!

Miljön då? Det är ca 5 km längre att åka runt centrum än igenom. Skulle de rödgröna lyckas styra om trafiken så att t ex hälften av den trafik som fanns på Korsnäsvägen innan ombyggnaderna påbörjades istället går runt staden så skulle bilkörningen i Falu tätort öka med 5000 mil per dag! Vad är det för miljöpolitik?

Hur många städer som helst har dödat sina centrum genom att strypa trafiken, och i stället fått all handel och service på avstånd utanför stadskärnan. Låt inte det hända Falun!

Lämna ett svar